Algo Trading Compliance in Wholesale Markets – raport FCA

Algo Trading Compliance in Wholesale Markets – raport FCA

Compliance/AML, Hot News, MiFID Brak komentarzy do Algo Trading Compliance in Wholesale Markets – raport FCA

Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym w dniu 12.02.2018 r. raportem FCA  – Algorithmic Trading Compliance in Wholesale Markets   ( link tutaj) .

Raport podsumowuje kluczowe obszary, na których koncentruje się handel algorytmiczny, i zwraca uwagę na obszary dobrych i złych praktyk zaobserwowane podczas wcześniejszych przeglądów.

Raport koncentruje się na pięciu kluczowych obszarach w zakresie zgodności handlu algorytmicznego na rynkach hurtowych:

  • Definiowanie handlu algorytmicznego
  • Proces rozwoju i testowania
  • Kontrola ryzyka
  • Zarządzanie i nadzór
  • Postępowanie rynkowe

Warto przypomnieć, że algo trading jest regulowany przez MIFID II tj art 17 dyrektywy a także szczegółowo przez Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/589 z dnia 19 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi organizacyjne dla firm
inwestycyjnych prowadzących handel algorytmiczny

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top