ASIC: retail OTC derivatives sector – compliance review

ASIC: retail OTC derivatives sector – compliance review

Compliance/AML, Hot News, OTC 1 komentarz do ASIC: retail OTC derivatives sector – compliance review

Australian Securities&Investments Commission (ASIC) opublikowała Compliance review of the retail OTC derivatives sector.

Link (tutaj) 

Warto zapoznać się z niniejszą publikacją aby poznać jak do detalicznego rynku OTC  podchodzą nadzorcy  spoza UE.

Autor

1 Comment

  1. […] ESMA stworzyła i aktualizuje specjalne Q&A w sprawie kontraktów CFD (na ten temat pisaliśmy tutaj).  W maju b.r.  KNF wydała Wytyczne  dotyczące świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych ( link tutaj) wskazując termin dostosowania na 30 września 2016 r.  W lutym 2016 FCA (Financial Conduct Authority) po kontroli kilku dostawców tych instrumentów zwróciło się do wszystkich firm oferujących  CFD o zweryfikowanie modelu prowadzonej działalności w kontekście prowadzenia jej w najlepiej pojętym interesie klienta (link do listu tutaj). W międzyczasie  Australijski nadzorca (ASIC) dokonał przeglądu swojego lokalnego rynku derywatów OTC (link). […]

Dodaj komentarz

Back to Top