Autorzy

zdjęcieŁukasz Cichy  Prawnik specjalizujący się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance i zarządzania ryzykiem.

Absolwent studiów doktoranckich na WPIA UW (otwarty przewód doktorski: Kierownicza kontrola wewnętrzna w spółkach prawa handlowego w ujęciu prawnoporównawczym). Pracownik Departamentu Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Autor opracowania „Funkcja compliance w bankach”, wyd. KNF 2015 r. bezpłatnie dostępnego na stronie KNF.

—————————————————————————————-
Photo CVAnna Karwowska – radca prawny, ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu letniego prawa kontynentalnego (Université d’été du droit Continental) organizowanego w Paryżu przez Fondation pour le droit Continental. Studiowała również w ramach programu Erasmus na Wydziale prawa Université Vincennes-Saint-Denis (Paris 8) we Francji.

Doświadczenie zawodowe zdobyła świadcząc usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczym w międzynarodowych kancelariach prawnych, jak również w sektorze bankowym w obszarze związanym z zarządzaniem ryzykiem braku zgodności (compliance). Obecnie zajmuje stanowisko starszego eksperta ds. monitoringu zgodności w biurze odpowiedzialnym za obszar skarbu i rynków finansowych, w tym w szczególności rynek międzybankowy i monitoring zgodności benchmarków w instytucji sektora bankowego.

—————————————————————————————-

Kuskowski-Pawel

Paweł Kuskowski – jest szefem praktyki Ryzyka Regulacyjnego i Compliance w kancelarii Wierzbowski Eversheds.

Specjalista ds. compliance i przeciwdziałania praniu pieniędzy, posiadający wieloletnią praktykę w prowadzeniu globalnych projektów dla krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych oraz szerokie doświadczenie we współpracy z organami nadzoru.

Podczas swojej kariery zawodowej pracował m.in. w banku RBS (The Royal Bank of Scotland), gdzie kierował międzynarodowymi zespołami ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, wdrażając globalne procesy i rozwiązania w tym zakresie, oraz w polskim oddziale szwajcarskiego banku UBS jako szef działu compliance i ryzyka operacyjnego. Pracował również w wiodącej irlandzkiej kancelarii prawnej – Matheson Ormsby Prentice, w której zajmował się doradztwem w zakresie compliance. W AIG Investment w Irlandii odpowiedzialny był za wdrażanie dyrektywy MiFID oraz MAD/MAR.

Doradzał wielu instytucjom finansowym w zakresie wdrażania procedur dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, budowania struktur compliance oraz dostosowywania działalności organizacji do wymogów regulatorów. Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu we współpracę pomiędzy różnego rodzaju podmiotami oraz krajowymi i międzynarodowymi regulatorami doskonale zna rynek i kierunki jego rozwoju.

Posiada szeroką wiedzę w zakresie kryptowaluty (Bitcoin), w szczególności w aspekcie Compliance i AML. Współpracuje z najbardziej innowacyjnymi firmami w tym zakresie.

Jest twórcą prestiżowych programów szkoleniowych i certyfikujących w zakresie compliance i AML.

Od czterech lat pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska, zrzeszającego przedstawicieli 100 firm i instytucji, współpracującego z KNF, GIIF, IDM oraz GPW. Jest też członkiem rady doradczej przy International Compliance Association oraz członkiem Komitetu Compliance przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również Bankowość i Finanse na Uniwersytecie w Udine we Włoszech.

—————————————————————————————-

Wojtek00

Wojciech Maryański – jest absolwentem Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego im. K. Adamieckiego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w 2004 roku w czeskiej Pradze w Domu Maklerskim Fio, w którym zajmował kolejno stanowiska Starszego Opiekuna Klienta i Kierownika Pionu Polskiego. Dalsze doświadczenie zawodowe zdobył w Domu Maklerskim BDM S.A., w którym pełnił funkcję Dyrektora Oddziału. W 2009 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Partnerzy Inwestycyjni, będącej spółką zależną BDM S.A. Był odpowiedzialny za jej restrukturyzację, controlling finansowy oraz sprzedaż. W lutym 2011 roku dołączył do Biura Maklerskiego Banku BPH S.A., w którym objął pozycję Dyrektora Zarządzającego Departamentem Sprzedaży. W ramach pełnionej funkcji, zrealizował szereg projektów dostosowujących Biuro Maklerskie do zmieniającego się otoczenia regulacyjno-prawnego. W ostatnim półroczu był członkiem grupy roboczej przy Izbie Domów Maklerskich, która została powołana celem wypracowania standardu badania odpowiedniości instrumentów finansowych oraz usług maklerskich.
Prywatnie – perkusista-amator, poświęcający czas wolny rodzinie oraz renowacji Fiata 125p.

—————————————————————————————-

IMG_0042-25Paweł Tański – radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Warszawie. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się prawem gospodarczym, prawem bankowym, prawem i postępowaniem cywilnym. Posiada doświadczenie w pracy w sektorze bankowym, zdobyte w działach prawnych  i windykacyjnych banków krajowych oraz w kancelarii prawniczej obsługującej m.in. banki krajowe i instytucje kredytowe z państw członkowskich UE. Obecnie jest radcą prawnym w zespole obsługi skarbu wiodącej grupy medialno-telekomunikacyjnej. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda i Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant  w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

—————————————————————————————-

Dariusz Szlas – Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2008r. Kontynuując swoją edukację ukończył liczne profesjonalne szkolenia prowadzone przez takie podmioty jak Komisja Nadzoru Finansowego, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Warszawski Instytut Bankowości, kancelarie prawne CMS i Allen&Overy, Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, OGMA i Biuro Informacji Kredytowej, GIODO m. in. w zakresie: zasad podejmowania decyzji pomiędzy obligatariuszami; umów powierniczych w praktyce bankowej; prawie ochrony konkurencji; nowelizacji ustawy o obligacjach; zasad ochrony danych osobowych; techniczno-prawnych aspektów budowy produktu ubezpieczeniowego; systemy wymiany informacji; ustawa o usługach płatniczych; compliance w świetle regulacji nadzorczych oraz funkcji kontroli i zarządzania ryzykiem w banku komercyjnym; ochrony konsumentów rynku finansowego w Polsce; ubezpieczeń oraz Bancassurance. Członek Stowarzyszenia Compliance Polska zrzeszającego ekspertów z zakresu monitoringu oraz oceny ryzyka braku zgodności.

Specjalizuje się w prawie bankowym i cywilnym, zwłaszcza w zakresie ubezpieczeń oraz obrotu nieruchomościami; prawie ochrony danych osobowych, prawie konsumenckim oraz zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym monitoringiem i kontrolą zgodności, tj. w zakresie ładu korporacyjnego oraz identyfikacji, ocenie i mitygacji ryzyk regulatorskich (compliance).  W ramach pracy zawodowej współpracował z firmami deweloperskimi, ubezpieczycielami, kancelariami radcowskimi i adwokackimi oraz bankami.

Miał także okazję prowadzić liczne sesje szkoleniowe zarówno wewnętrzne (w zakresie regulacji dotyczących ochrony konsumentów, wymogów prawnych i regulatorskich dla materiałów marketingowych, jak i umiejętności miękkich takich jak asertywność czy konstruktywna informacja zwrotna), jak i zewnętrzne (Nowelizacja Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece dla Stowarzyszenia Pomorskich Pośredników w Obrocie Nieruchomościami; Rekomendacja U wydana przez KNF – jako prelegent w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Compliance) oraz jest stałym lektorem prowadzącym blok szkoleniowy w ramach kursu na Certyfikowanego Oficera Compliance (CCO1) prowadzonego pod patronatem Stowarzyszenia Compliance Polska, przygotowanego we współpracy z i akceptowanego przez International Compliance Association (ICA).

Back to Top