Best Execution – obowiązki działania w najlepiej pojętym interesie klienta

Best Execution – obowiązki działania w najlepiej pojętym interesie klienta

Banking, Compliance/AML, Hot News, MiFID, Szkolenia Brak komentarzy do Best Execution – obowiązki działania w najlepiej pojętym interesie klienta

Szkolenie „Best Execution – obowiązki działania w najlepiej pojętym interesie klienta”, które odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. w Warszawie.

3 stycznia 2018 r.  wszedł w życie pakiet regulacyjny MiFIR/MiFID2 (Markets in Financial Instruments Regulation/Directive), który wprowadza szereg nowych wymogów dotyczących oferowania instrumentów finansowych w Unii Europejskiej. Jest to kolejny krok reformy prawa rynku kapitałowego, rozpoczętej w 2012 roku przez rozporządzenie EMIR. Pakiet MIFIR/MIFID II wprowadza m.in. wymóg Best Execution, czyli obowiązek wykonywania zleceń na warunkach najbardziej korzystnych dla klienta.

W myśl MiFID II konieczne jest nałożenie skutecznego obowiązku Best Execution w celu zapewnienia, aby banki i firmy inwestycyjne wykonywały zlecenia klienta na warunkach najbardziej dla niego korzystnych. Należy podkreślić, iż przez zlecenia rozumiane jest w tym wypadku również zawieranie transakcji na rachunek własny. Reżim Best Execution koncentruje się na obowiązku wykonywania zleceń klienta w sposób zapewniający uzyskanie przez niego możliwie najlepszych wyników. W tym celu należy uwzględniać takie aspekty transakcji jak cena, koszty, szybkość, prawdopodobieństwo wykonania oraz rozliczenie, wielkość, charakter lub wszelkiego rodzaju inne okoliczności

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl; Tel. +48 22 641 14 30, tel. 22 648 89 56

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top