Do pobrania

Poniżej znajdą Państwo publikacje umieszczone w sekcji “Artykuły” w wersji PDF.

 1. Model trzech linii obrony w sektorze bankowym a wymogi organizacyjne funkcji zgodności wedle rozporządzenia 2017/565/UE.
 2. Trade surveillance (pod MAR) – okoliczności wskazujące na zachowania manipulacyjne związane z wprowadzaniem w błąd oraz utrzymaniem cen – część pierwsza.
 3. Trade surveillance pod MAR dla osób zawodowo zajmujących się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń część pierwsza – Wprowadzenie.
 4. Usługi finansowe spełniające potrzeby konsumentów a pozaumowne doradztwo inwestycyjne.
 5. Podatek od niektórych instytucji finansowych.
 6. Poczytaj mi, firmo – rzecz o tym, co klient wiedzieć powinien.
 7. Najważniejsze zmiany w corporate governance w bankach wedle nowelizacji ustawy Prawo bankowe.
 8. Struktura aktów Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem RTS, ITS i tzw. Guidelines.
 9. Odpowiedzialność compliance officera na przykładzie manipulacji rynkowych.
 10. Nowelizacja Prawa bankowego dotycząca rachunków „uśpionych”.
 11. Bankowy tytuł egzekucyjny usunięty z przepisów Prawa bankowego.
 12. KNF: Bankowe karty prepaid niezgodne z obowiązującymi przepisami.
 13. Manipulacja stawką LIBOR – krok po kroku.
 14. Rozporządzenie SFT (Securities Financing Transactions Regulation – SFTR) – „mini-EMIR”.
 15. „Polisolokaty” – czyste zło?
 16. Praktyczna implementacja MiFID w firmie inwestycyjnej.
 17. Co czeka polski rynek finansowy?
 18. Norma ISO 19600 – próba standaryzacji zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance) – zagadnienia wstępne.
 19. Parametry zarządzania ryzykiem braku zgodności w MiFID.
 20. Doganiamy Europę? – projekt zmian ustawy o obrocie.
 21. Kontrakty na stopę procentową na GPW a krajowe banki na rynku zorganizowanym.
 22. Odpowiedniość transakcji via MiFID i problemy z nią związane…
 23. Stanowisko w sprawie postępowania firm inwestycyjnych na rynku Forex – p. II.
 24. Stanowisko w sprawie postępowania firm inwestycyjnych na rynku Forex – p. I.
 25. Wytyczne w sprawie pewnych aspektów wymogów dyrektywy MiFID dotyczących odpowiedniości.
 26. Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance requirements – cz. 2 – jak wdrożyć?
 27. Testy zgodności i kontrole compliance.
 28. Konflikt interesów w obszarze usług inwestycyjnych – manual.
 29. Attention – Manipulation!
 30. Kodeksy etyczne – zagadnienia wstępne.
 31. Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance requirements – rola compliance w firmie inwestycyjnej – cz. I.

Back to Top