Do pobrania

Poniżej znajdą Państwo publikacje umieszczone w sekcji “Artykuły” w wersji PDF.

 1. Jak zostać agentem? I za ile?
 2. Model trzech linii obrony w sektorze bankowym a wymogi organizacyjne funkcji zgodności wedle rozporządzenia 2017/565/UE.
 3. Trade surveillance (pod MAR) – okoliczności wskazujące na zachowania manipulacyjne związane z wprowadzaniem w błąd oraz utrzymaniem cen – część pierwsza.
 4. Trade surveillance pod MAR dla osób zawodowo zajmujących się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń część pierwsza – Wprowadzenie.
 5. Usługi finansowe spełniające potrzeby konsumentów a pozaumowne doradztwo inwestycyjne.
 6. Podatek od niektórych instytucji finansowych.
 7. Poczytaj mi, firmo – rzecz o tym, co klient wiedzieć powinien.
 8. Najważniejsze zmiany w corporate governance w bankach wedle nowelizacji ustawy Prawo bankowe.
 9. Struktura aktów Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem RTS, ITS i tzw. Guidelines.
 10. Odpowiedzialność compliance officera na przykładzie manipulacji rynkowych.
 11. Nowelizacja Prawa bankowego dotycząca rachunków „uśpionych”.
 12. Bankowy tytuł egzekucyjny usunięty z przepisów Prawa bankowego.
 13. KNF: Bankowe karty prepaid niezgodne z obowiązującymi przepisami.
 14. Manipulacja stawką LIBOR – krok po kroku.
 15. Rozporządzenie SFT (Securities Financing Transactions Regulation – SFTR) – „mini-EMIR”.
 16. „Polisolokaty” – czyste zło?
 17. Praktyczna implementacja MiFID w firmie inwestycyjnej.
 18. Co czeka polski rynek finansowy?
 19. Norma ISO 19600 – próba standaryzacji zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance) – zagadnienia wstępne.
 20. Parametry zarządzania ryzykiem braku zgodności w MiFID.
 21. Doganiamy Europę? – projekt zmian ustawy o obrocie.
 22. Kontrakty na stopę procentową na GPW a krajowe banki na rynku zorganizowanym.
 23. Odpowiedniość transakcji via MiFID i problemy z nią związane…
 24. Stanowisko w sprawie postępowania firm inwestycyjnych na rynku Forex – p. II.
 25. Stanowisko w sprawie postępowania firm inwestycyjnych na rynku Forex – p. I.
 26. Wytyczne w sprawie pewnych aspektów wymogów dyrektywy MiFID dotyczących odpowiedniości.
 27. Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance requirements – cz. 2 – jak wdrożyć?
 28. Testy zgodności i kontrole compliance.
 29. Konflikt interesów w obszarze usług inwestycyjnych – manual.
 30. Attention – Manipulation!
 31. Kodeksy etyczne – zagadnienia wstępne.
 32. Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance requirements – rola compliance w firmie inwestycyjnej – cz. I.

Back to Top