Dobre praktyki dotyczące opłat i kosztów Przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania – IOSCO

Dobre praktyki dotyczące opłat i kosztów Przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania – IOSCO

Hot News, MiFID, UCITS/ZAFI Brak komentarzy do Dobre praktyki dotyczące opłat i kosztów Przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania – IOSCO

Komitet IOSCO  (International Organization of Securities Commission) opublikował raport Good Practice for Fees and Expenses of Collective Investment Schemes (CIS) (link tutaj)

Raport  ma na celu określenie wspólnych międzynarodowych przykładów dobrych praktyk, które mogą być stosowane do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zakresie opłat i kosztów. Przedstawiony raport może być pomocny w stworzeniu analogicznych dobrych praktyk na rynku lokalnym.

Zgodnie z informacją z IOSCO regulatorzy byli od dawna zaniepokojeni wpływem opłat i kosztów na decyzje inwestycje podejmowane przez inwestorów. Uzgodnienia dotyczące opłat, nawet wtedy, gdy w pełni ujawnione, mogą prowadzić do konfliktów interesów. Wysokie standardy przejrzystości i postępowania w tym obszarze powinien sprzyjać konkurencji między przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania i doprowadzić do bardziej efektywnego rynku, co ostatecznie będzie korzystne dla inwestorów.

“The 23 examples of good practice set out in this report reflect approaches to issues identified by regulators in some key areas, namely:

 permitted or prohibited costs for a CIS;

 disclosure of fees and expenses to the investor, including use of electronic media;

 remuneration of the CIS operator;

 performance-related fees;

 transaction costs;

 hard and soft commissions on transactions;

 fees associated with CIS that invest in other funds;  fee differentiation in multi-class CIS; and

 changes to the fees and expenses of a CIS.”

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top