Draft Wytycznych ESMA – MAR – art. 7 ust. 5

Draft Wytycznych ESMA – MAR – art. 7 ust. 5

Compliance/AML, Hot News, MAD/BENCH Brak komentarzy do Draft Wytycznych ESMA – MAR – art. 7 ust. 5

ESMA wydała projekt Wytycznych jako Consultation Paper – „ESMA’s guidelines on information expected or required to be disclosed on commodity derivatives markets or related spot markets under MAR”, zgodnie z art. 7 ust. 5 Rozporządzenia MAR („informacje poufne”) tj. „EUNGiPW wydaje wytyczne w celu ustanowienia przykładowego, otwartego wykazu informacji, których ujawnienie jest zasadnie oczekiwane lub wymagane zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi prawa unijnego lub krajowego, zasadami rynku, umową, praktyką lub zwyczajem na odpowiednich rynkach towarowych instrumentów pochodnych lub rynkach kasowych, o których mowa w ust. 1 lit. b). EUNGiPW należycie uwzględnia specyfikę tych rynków”.

Draft Wytycznych: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top