Dwa nowe rozporządzenia (EMIR + CRR)

Dwa nowe rozporządzenia (EMIR + CRR)

Banking, EMIR, Hot News Brak komentarzy do Dwa nowe rozporządzenia (EMIR + CRR)

W Dzienniku Urzędowym UE zostały opublikowane dwa nowe rozporządzenia w związku z Rozporządzeniem EMIR (oraz jedno związane także z Rozporządzeniem CRR) tj.:

  1. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/979 z dnia 2 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do wykazu zwolnionych podmiotów oraz
  2. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/954 z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie przedłużenia okresów przejściowych związanych z wymogami w zakresie funduszy własnych z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, przewidzianych w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 i (UE) nr 648/2012.

Tekst Rozporządzenia 2017/979 dostępny: TUTAJ.

Tekst Rozporządzenia 2017/954 dostępny: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top