EMIR – nowe Rozporządzenie uzupełniające

EMIR – nowe Rozporządzenie uzupełniające

Banking, EMIR, Hot News Brak komentarzy do EMIR – nowe Rozporządzenie uzupełniające

W dniu dzisiejszym zostało opublikowane Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/592 z dnia 1 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania.

W odniesieniu do kontraktów dotyczących klasy instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wymienionych w załączniku obowiązek rozliczania staje się skuteczny:

a) dnia 9 lutego 2017 r. w przypadku kontrahentów należących do kategorii 1;

b) dnia 9 sierpnia 2017 r. w przypadku kontrahentów należących do kategorii 2;

c) dnia 9 lutego 2018 r. w przypadku kontrahentów należących do kategorii 3;

d) dnia 9 maja 2019 r. w przypadku kontrahentów należących do kategorii 4.

Więcej szczegółów: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top