Grupa MiFID II rozszerzona o benchmarki

Grupa MiFID II rozszerzona o benchmarki

Banking, Compliance/AML, Hot News, MAD/BENCH, MiFID Brak komentarzy do Grupa MiFID II rozszerzona o benchmarki

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone w toku prac związanych ze  zmianami wynikającymi z implementacji Rozporządzenia benchmarkowego  (Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach  finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy  inwestycyjnych […]), niniejszym informujemy, że Grupa robocza SCP ds. MiFID II/MiFIR zostaje  rozszerzona o tematykę związaną z Rozporządzeniem benchmarkowym.

Na najbliższym spotkaniu wskazanej Grupy  roboczej będą również omawiane kwestie dotyczące Rozporządzenia benchmarkowego i obowiązków z niego wynikających dla instytucji finansowych – zarówno w kontekście roli instytucji jako kontrybutora,  jak również jako podmiotu stosującego wskaźniki, o których mowa w w tym  rozporządzeniu.

Ideą rozszerzenia prac Grupy o tematykę Rozporządzenia benchmarkowego  są:

  1. w miarę cyklicznie spotkania,
  2. analiza Rozporządzenia benchmarkowego i draftów aktów aktów wykonawczych do niego, jak również draftów kodeksów postępowania administratorów wskaźników na polskim rynku;
  3. zakończenie prac wydaniem kilku stanowisk Stowarzyszenia, których  istotą byłoby dostarczenie praktycznych narzędzi do codziennej pracy,  nie zaś powielanie treści przepisów.

Rozszerzona Grupa robocza, dzięki uprzejmości Kancelarii Wierzbowski  Eversheds Sutherland będzie mogła spotykać się w siedzibie Kancelarii przy ul. Jasnej 14 w Warszawie. Najbliższe spotkanie planowane jest na 2  października 2017 r. na godzinę  18:30.

Aktualnych Członków SCP zainteresowanych pracami w Grupie proszę o zgłoszenie chęci przystąpienia do grupy oraz zadeklarowania swojej  obecności do dnia 29.09.2017 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc  decydująca będzie kolejność zgłoszeń, a pierwszeństwo w zapisie  przysługiwać będzie aktualnym Członkom Grupy roboczej SCP ds. MiFID II.

Uprzejmie proszę o kierowanie zgłoszeń na adres  biuro@compliancepolska.pl , do dnia 29.09.2017 r.

Podstawowe dokumenty:

• Rozporządzenie benchmarkowe
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011
• Akty wykonawcze:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-48_-_final_report_ts_bmr.pdf

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top