Grupa opiniująca MiFID.PL

Grupa opiniująca MiFID.PL

Banking, Compliance/AML, Hot News, Wydarzenia Brak komentarzy do Grupa opiniująca MiFID.PL

Idąc za Państwa głosem, który otrzymywaliśmy mailowo oraz na szkoleniach, uruchamiamy Grupę opiniującą MiFID.PL.

Grupa opiniująca MiFID.PL będzie zajmowała się zgłaszaniem uwag do projektów: ustaw, rozporządzeń, aktów prawa unijnego, Wytycznych ESMA i EBA, Q&A ESMA oraz wytycznych KNF.

Grupa opiniująca MiFID.PL nie będzie reprezentować jednej grupy interesu, której zależy na konkretnym rozwiązaniu prawnym ale będzie starała się opiniować obiektywnie, bazując na najlepszej wiedzy ekspertów – tak praktyków jak i teoretyków.

Oczywiście Grupa opiniująca MiFID.PL nie będzie bazować jedynie na ekspertach skupionych wokół MiFID.PL ale chce do współpracy zaprosić każdego z Państwa – jeśli jest jakiś akt normatywny lub wytyczne/stanowisko regulatora i chcą Państwa do niego zgłosić uwagi – zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy na stronie.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top