Interwencje produktowe – ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne

Interwencje produktowe – ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne

Hot News, MiFID, Ubezpieczenia Brak komentarzy do Interwencje produktowe – ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie delegowane 2016/1904 uzupełniające Rozporządzenie PRIP 1286/2014 w odniesieniu do interwencji produktowej.  (link tutaj)

Rozporządzenie reguluje niektóre aspekty uprawnień do interwencji przyznanych właściwym organom oraz, w wyjątkowych okolicznościach, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) w odniesieniu do kryteriów i czynników, które muszą być uwzględnione przy określaniu istotnych problemów w dziedzinie ochrony inwestorów lub zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania i integralności rynków finansowych lub rynków towarowych lub dla stabilności całego systemu finansowego lub części tego systemu w co najmniej jednym państwie członkowskim lub odpowiednio w całej Unii.

Rozporządzenie stosuje się od dnia 31 grudnia 2016 r.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top