Kara nadzorcy za naruszenia obowiązków EMIR

Kara nadzorcy za naruszenia obowiązków EMIR

Compliance/AML, EMIR, Hot News, OTC Brak komentarzy do Kara nadzorcy za naruszenia obowiązków EMIR

Brytyjski nadzorca FCA  ukarał bank Merrill Lynch International za naruszenie obowiązków wynikających z rozporządzenia EMIR dotyczących raportowania transakcji na instrumentach pochodnych do repozytorium transakcji. Kara w wysokości 34,5 miliona funtów została nałożona za brak raportowania transakcji w okresie od 12 lutego 2014 (czyli od dnia wejścia obowiązku w życie) do 6 lutego 2016 r. W tym czasie bank nie zaraportował 68,5 miliona kontraktów giełdowych.

Warto wymienić zarzuty wobec banku jakie FCA wymienia w uzasadnieniu do kary:

  • nieposiadanie odpowiednich uzgodnień w zakresie nadzoru nad
    raportowaniem obrotu giełdowymi instrumentami pochodnymi w ramach EMIR;
  • nieprzeprowadzenie testów w celu zapewnienia kompletności i
    dokładność raportów, które wysyłał do celów realizacji obowiązków raportowania;
  • nieprzydzielenie odpowiednich i wystarczających zasobów ludzkich, który wywiązywałby się ze swoich zobowiązań do raportowania transakcji na mocy EMIR. Doprowadziło to do znacznego niedostatku zasobów ludzkich między lutym 2014 r. a październikiem 2014 r. i brak odpowiednio doświadczonych zasobów od lutego 2014 r. do lipca 2015;
  • nie rozwiązanie w odpowiednim czasie problemów zidentyfikowanych w ramach systemy zarządzania ryzykiem mającego zastosowanie do wymogów raportowania EMIR

Wysoka kara związana jest m.in z tym, że FCA wcześniej dwukrotnie ostrzegała bank o naruszeniach.

Informacja prasowa oraz uzasadnienie FCA i opis naruszenia dostępne tutaj (link)

 

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top