KE precyzuje wejście w życie ostatniego etapu EMIR – bilateral margining

KE precyzuje wejście w życie ostatniego etapu EMIR – bilateral margining

EMIR, Hot News, OTC Brak komentarzy do KE precyzuje wejście w życie ostatniego etapu EMIR – bilateral margining

W dniu 28 lipca 2016 roku Komisja Europejska opublikowała list  (link tutaj) do Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru (ESA), stwierdzając, że zatwierdzi zmieniony tekst RTS w zakresie technik ograniczania ryzyka dla transakcji na instrumentach pochodnych OTC nierozliczanych centralnie w CCP  (artykuł 11 (15) Rozporządzenia EMIR). RTS dotyczy wymiany zabezpieczeń (tzw. bilateral margining) w odniesieniu do powyższych transakcji i jest ostatnim etap implementacji EMIR.

Od 9 czerwca 2016 kiedy Komisja Europejska ogłosiła, że nie będzie w stanie poprzeć RTS przed terminem rozpoczęcia (tj 1.09.2016)  globalnego harmonogramu wdrażania zasad “bilateral margining”, rynek pozostawał w  dużej niepewności.

W przesłanym projekcie Komisja proponuje następujące ramy czasowe (link do zmienionego RTS – tutaj):

Variation Margin:

VM Category 1 (>EUR 3trn.)- one month after entry into force of the Regulation

VM Category 2 (all other entities)- the latest of 1 March 2017 or the Category 1 date

Initial Margin:

IM Category 1 (>EUR 3trn.) – próg usunięty

IM Category 2- (>EUR 2.25trn.)- 1 September 2017

IM Category 3- (>EUR 1.5trn.)- 1 September 2018

IM Category 4- (>EUR 750bn.)- 1 September 2019

IM Category 5- (>EUR 8bn.)- 1 September 2020

ESA mają teraz sześć tygodni, aby zmienić projekt RTS i ponownie przesłać go Komisji jako formalna opinia. Zakładając, że ESA zaakceptuje najnowsze poprawki, RTS będzie następnie przekazany do Parlamentu Europejskiego i Rady, które mają trzy miesiące na jego zatwierdzenie. Mając na uwadze okres wakacyjny to szacuje się, że prawdopodobny termin dla rozpoczęcie VM dla Category 1 będzie koniec lutego 2017. Biorąc pod uwagę potencjalne opóźnienia w UE, istnieje duże prawdopodobieństwo, że obie kategorie podmiotów pod VM (tj Category 1 i Category 2) rozpoczną się w dniu 1 marca 2017 roku.  W przypadku IM Category 1 jest połączona z Category 2, co oznacza opóźnienie dla tej kategorii o jeden rok.

Dodatkowo Komisja wprowadziła poniższe zmiany w RTS:

  • The introduction of a recital containing reasoning for the delayed phase-in of the requirements for equity options
  • Clarification that EU counterparties intending to rely on the intragroup exemption may submit their application after the RTS’ entry into force
  • Clarification that cash initial margin may be held with equivalent third country institutions (as well as with authorised EU credit institutions)
  • Clarification that requirements relating to FX contracts will start to apply from the date of application of the relevant Delegated Act under the MiFID II framework, rather than the date of entry of this RTS
  • The exemption of pension schemes from concentration limits

 

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top