KNF – Informacja ws. wyłączenia ze stosowania Dyrektywy MIFID II

KNF – Informacja ws. wyłączenia ze stosowania Dyrektywy MIFID II

Compliance/AML, Hot News, MiFID Brak komentarzy do KNF – Informacja ws. wyłączenia ze stosowania Dyrektywy MIFID II

Na stronie UKNF pojawiła się informacja w sprawie wyłączenia ze stosowania Dyrektywy MIFID II.

„Informacja Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyłączenia ze stosowania Dyrektywy MIFID II w odniesieniu do działalności dodatkowej w zakresie towarowych instrumentów pochodnych, uprawnień do emisji lub instrumentów pochodnych których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji (o którym mowa w art. 70 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 1f ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także w art. 2 ust. 1 lit. j Dyrektywy MIFID II). 

Podstawa prawna wyłączenia

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 685) implementująca pakiet MiFID II do polskiego systemu prawnego oraz nowelizująca ustawę z  dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1768 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”).

Art. 70 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 1f Ustawy określają zasady korzystania z wyłączenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. j Dyrektywy MIFID II, w tym spełnienia warunku poinformowania organu nadzoru o zamiarze korzystania z wyłączenia w oparciu o tzw. działalność dodatkową (ancillary activity).

UKNF informuje, że przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 2017/592 z dnia 1 grudnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kryteriów pozwalających ustalić, kiedy działalność ma być uznawana za działalność dodatkową względem głównego zakresu działalności (Dz. Urz. UE serii L z 2017 r. poz. 87, s. 492) (dalej „Rozporządzenie”) zawierają metodologię przeprowadzenia stosownych obliczeń, które umożliwią ocenę spełniania (bądź też nie) warunków przedmiotowego wyłączenia (dodatkowego charakteru działalności względem głównego zakresu działalności). (…)”

Pełna treść informacji pod tym linkiem (tutaj)

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top