KNF przyjęła projekt założeń nowelizacji Rekomendacji R

KNF przyjęła projekt założeń nowelizacji Rekomendacji R

Banking, Compliance/AML, Hot News Brak komentarzy do KNF przyjęła projekt założeń nowelizacji Rekomendacji R

Na posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 17 października 2017 r. Komisja przyjęła projekt założeń nowelizacji skierowanej do banków Rekomendacji R dotyczącej zasad zarządzania ryzykiem kredytowym oraz ujmowania oczekiwanych strat kredytowych.

Zgodnie z uzasadnieniem na stronie Komisji: “Projektowana nowelizacja Rekomendacji R ma na celu dostosowanie jej do wymogów Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9, który zastąpi od 2018 r. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 39. Konieczność opracowania MSSF 9 wynikała z tego, że dotychczasowe podejście dotyczące momentu rozpoznania oraz poziomu strat kredytowych było niewystarczające. Odpisy aktualizujące były zbyt niskie i tworzone zbyt późno.”

Projekt Rekomendacji R ma zostać skierowany do publicznych konsultacji na przełomie 2017 i 2018 r.

Tekst “Założeń Rekomendacji R”: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top