KNF – Wytyczne OTC

KNF – Wytyczne OTC

Compliance/AML, Hot News, MiFID, OTC 1 komentarz do KNF – Wytyczne OTC

“W dniu 24 maja 2016 r. KNF jednogłośnie wydała wytyczne dotyczące świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych.

Wytyczne mają na celu wzmocnienie ochrony inwestorów indywidualnych, w tym zapewnienie należytego sposobu promowania i reklamowania usług maklerskich, transparentności zasad świadczenia tych usług, zapewnienie wiedzy o realnym ryzyku towarzyszącym inwestycjom na rynku Forex oraz wyeliminowanie nierównowagi w prawach i obowiązkach stron umowy. Treść wytycznych wraz z wyjaśnieniami odnosi się także do sfery wewnętrznej organizacji podmiotu świadczącego usługi i uwzględnia takie zagadnienia jak należyte zarządzanie konfliktami interesów, dobór i przeszkolenie odpowiednich kadr dedykowanych obsłudze klientów oraz uregulowanie relacji z podmiotami trzecimi, które pozyskują klientów na rzecz tych podmiotów.” (UKNF).

Warto podkreślić, że Wytyczne bezpośrednio będą miały zastosowanie do firm inwestycyjnych i banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, które świadczą usługi na rynku Forex, ale pośrednio także do wszystkich innych firm inwestycyjnych i banków świadczących usługi z art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie – “KNF zwraca uwagę, że Wytyczne zawierają użyteczną wiedzę o prawidłowej realizacji obowiązków przez firmę inwestycyjną w bieżącej działalności maklerskiej. Przeanalizowanie tego dokumentu oraz odniesienie zawartych tu informacji do prowadzonej działalności powinno być przedmiotem analizy Inspektora Nadzoru, niezależnie od tego, czy i w jakim obszarze firma inwestycyjna świadczy usługi maklerskie.”.

Tekst Wytycznych: KNF.

Autor

1 Comment

Dodaj komentarz

Back to Top