Komunikat UKNF w sprawie rekomendacji inwestycyjnych

Komunikat UKNF w sprawie rekomendacji inwestycyjnych

Compliance/AML, Hot News, MAD/BENCH Brak komentarzy do Komunikat UKNF w sprawie rekomendacji inwestycyjnych

W dniu 20.02.2018 r. UKNF opublikował  stanowisko dotyczące rozpowszechniania rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną. (Link do komunikatu)

Warto zwrócić szczególnie uwagę na poniższe fragmenty komunikatu:

„W dobie powszechnego dostępu do informacji, w tym do informacji z obszaru szeroko pojętego rynku finansowego coraz częściej ich odbiorcy, będący jednocześnie potencjalnymi lub czynnymi inwestorami, są narażeni na wprowadzanie w błąd poprzez otrzymywanie przekazu, który nie spełnia odpowiednich standardów pod względem jego rzetelności i poprawności sporządzenia. Część mediów prezentuje informacje wyraźnie rekomendujące określone zachowania inwestycyjne w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych. ”

„W świetle powyższego, w celu uniknięcia ryzyka nałożenia kary przez Komisję, UKNF rekomenduje podmiotom publikującym rekomendacje inwestycyjne lub inne informacje o podobnym charakterze, a także dziennikarzom przygotowującym powyższe materiały, dołożenie należytej staranności w weryfikacji zgodności z przepisami prawa rozpowszechnianych informacji, w szczególności wprowadzenie odpowiednich mechanizmów umożliwiających zapewnienie zgodności prezentowanych informacji z przepisami Rozporządzenia MAR oraz Rozporządzenia w sprawie rekomendacji.”

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top