Książki i artykuły

Książki i artykuły

 • Bieniek B., Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym, europejskim oraz polskim, Wolters Kluwer 2010.
 • Bleker S., Hortensius D., ISO 19600: The development of a global standard on compliance management, Business Compliance 02/2014.
 • Byrski J., Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej, Wydawnictwo C.H. Beck 2010 r.
 • City Essentials, An introduction to MiFID: Guide, BPP Learning Media 2007.
 • Chłopecki A., Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne, Dom Wydawniczy ABC Grupa Wolters Kluwer 2001.
 • Chłopecki A., Dyl M., Prawo Wspólnot europejskich a prawo polskie – rynek kapitałowy, Seria: Książki Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Oficyna Naukowa 2000.
 • Chłopecki A., Dyl M., Prawo rynku kapitałowego, Wydawnictwo C.H. Beck 2011.
 • Chruściak M., Kłoda M., Kopeć A., Kott G., Ostrowski T., Szakun M., Ustawa o kredycie konsumenckim. Rekomendacje interpretacyjne podstawowych regulacji, Seria: Krótkie Komentarze Becka, Wydawnictwo C.H. Beck 2012.
 • Compliance – odpowiedzialny prawnik w finansach, Radca Prawny nr 123 (03.2012).
 • COSO I – Kontrola Wewnętrzna – Zintegrowana Struktura Ramowa – COSO I, PIKW 2008.
 • COSO II – Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym – Zintegrowana Struktura Ramowa – COSO II, PIKW, PIB 2007.
 • COSO III – Przewodnik – Jak monitorować systemy Kontroli Wewnętrznej, PIKW.
 • Czech T., Kredyt konsumencki. Komentarz, LexisNexis 2012.
 • Dyl M., Środki nadzoru na rynku kapitałowym, Wolters Kluwer 2012.
 • Elderfield M., A Practitioner’s Guide to MiFID, Wildy 2007.
 • Federowicz M., Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Wydawnictwo Difin 2013.
 • Ferrarini  G., Wymeersch E., Investor Protection in Europe: Corporate Law Making, The MiFID and Beyond,  Oxford Scholarship Online 2009.
 • Frysztak M., Nadzór bankowy w praktyce. Funkcjonowanie nadzoru z perspektywy sporów sądowych, Wydawnictwo C.H. Beck 2009.
 • Giraud J.R., D’Hondt C., MiFID – Convergence Towards a Unified European Capital Markets Industry, Risk Books 2006.
 • Gomber P., The implementation of Best Execution Obligations – An Analysis of the German Market, Surveys 2008 and 2009.
 • Gorzelak K., Braciszewska A., Braciszewska J., Rogalski T., Towary giełdowe i towarowe instrumenty pochodne. Prawne aspekty obrotu, Wydawnictwo C.H. Beck 2011.
 • Grabowski K., Dyrektywa o prawach akcjonariuszy. Studium tworzenia prawa i przewodnik po dyrektywie,  Oficyna Allerhanda, 2014.
 • Gutowski M., Umowa opcji, Monografie Zakamycze, Wydawnictwo Zakamycze 2003.
 • Iwański W., Umowa rachunku bankowego objętego bankowością internetową z punktu widzenia nowej regulacji usług płatniczych, Wolters Kluwer 2014.
 • Jaroszyński T.,  Rozporządzenie Unii Europejskiej jako składnik systemu prawa obowiązującego w Polsce, Wolters Kluwer 2014.
 • Herold R., The Practical Guide to: Assuring Compliance, 2006.
 • Kapuściński B., Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w banku.
 • Krzyścin M., Reklama produktów bankowych. Jej perswazyjność i konsekwencje, Wydawnictwo CeDeWu 2013.
 • Krzysztofek M., Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej, Wolters Kluwer 2014.
 • Kurzajewski M., Usługi maklerskie, Wolters Kluwer 2013.
 • Lannoo K., MiFID 2.0 Unveiled, ECMI 2011.
 • Lannoo K., Casey J.P., The MiFID Revolution, CEPS 2006.
 • Lannoo K., de Manuel M., Rethinking Asset Management: From Financial Stability to Investor Protection and Economic Growth, CEPS 2012.
 • Lannoo K., ECMI Survey on MiFID “real” Implementation: Preliminary Results, ECMI 2010.
 • Łolik M., Współczesne prawo kontraktów – wybrane zagadnienia, Seria: Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck 2013 r.
 • Makowicz B., Compliance w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer 2011.
 • Mroczkowski R. (red.), Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, Wolters Kluwer 2014.
 • Nadolska A, Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej europejskiego nadzoru finansowego, Wolters Kluwer 2014.
 • Nelson P., Capital Markets Law and Compliance: The implications of MiFID, Cambridge University Press 2012.
 • Nowacki J., O tym jak tłumacz może kształtować polskie przepisy, http://compliancepolska.pl/.
 • Nowacki J., ESMA – nowy urząd nadzoru rynku kapitałowego w Europie, http://compliancepolska.pl/.
 • Nowacki J., Zarządzający AFI z europejskim paszportem, http://compliancepolska.pl/.
 • Newton A., The Handbook of Compliance: Making Ethics Work in Financial Services, Mind Into Matter, 2002.
 • Ofiarski Z., Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz, Wolters Kluwer 2014.
 • Radwański Z. (red.), Prawo papierów wartościowych. System Prawa Prywatnego. Tom 18,  Seria: System Prawa Prywatnego, Wydawnictwo C.H. Beck 2009.
 • Rejdak M., Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Komentarz, Krótkie Komentarze Becka, Wydawnictwo C.H. Beck 2008.
 • Rogowski W. (red.), Nowe koncepcje i regulacje rynku finansowego, Oficyna Allerhanda, 2014.
 • Rogowski W. (red.), Nowe koncepcje i regulacje nadzoru finansowego,  Oficyna Allerhanda, 2013.
 • Rutkowska – Tomaszewska E. (red.), Regulacja MiFID – skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego, Studia Finansowo-prawne nr 4, 2014.
 • Skinner Ch., The Future of Investing in Europe’s Markets After MiFID, Wiley 2007.
 • Tabuena, J.A., The compliance/internal audit connection: compliance and audit both have a growing role to play in risk identification, monitoring, and mitigation.(Governance Perspectives), Internal Auditor 2012.
 • Sauders E.J., Kontrola wewnętrzna w bankowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 • Sójka T., Umowa o doradztwo inwestycyjne w obrocie instrumentami finansowymi – zagadnienia podstawowe, Przegląd Prawa Handlowego 4/2014.
 • Stowarzyszenie Compliance Polska, Newsletter No. 1/2013 (link: TUTAJ).
 • Stowarzyszenie Compliance Polska, Newsletter No. 2/2013 (link: TUTAJ).
 • Stowarzyszenie Compliance Polska, Newsletter No. 3/2013 (link: TUTAJ).
 • Stowarzyszenie Compliance Polska, Newsletter No. 4/2013 (link: TUTAJ).
 • Stowarzyszenie Compliance Polska, Newsletter No. 5/2013 (link: TUTAJ).
 • Stowarzyszenie Compliance Polska, Newsletter No. 6/2014 (link: TUTAJ).
 • Stowarzyszenie Compliance Polska, Newsletter No. 7/2014 (link: TUTAJ).
 • Szczepańska M. (red.), Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – ich rola, wartość, dobre praktyki, Numer specjalny 03/2013 Wiadomości Ubezpieczeniowych, PIU 2013.
 • Szumański A. (red), Prawo papierów wartościowych. System Prawa Prywatnego. Tom 19, Seria: System Prawa Prywatnego, Wydawnictwo C.H. Beck 2006.
 • Tarantino A., Governance, Risk, and Compliance Handbook: Technology, Finance, Environmental, and International Guidance and Best Practices, Wiley 2008.
 • Tarantino A., Manager’s Guide to Compliance: Sarbanes-Oxley, COSO, ERM, COBIT, IFRS, BASEL II, OMB’s A-123, ASX 10, OECD Principles, Turnbull Guidance, Best Practices, and Case Studies, Wiley 2006.
 • Terblanch J., Compliance and its relationship to internal audit, 2008.
 • Wajda P., Rola decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym, Wydawnictwo C.H.Beck 2009.
 • Wierzbowski M., Sobolewski L., Wajda P., Prawo rynku kapitałowego, Duże Komentarze Becka, Wydawnictwo C.H.Beck, wyd. 2, 2014.
 • Włodarczyk G., Stanowisko KNF w sprawie postępowania firm inwestycyjnych na rynku forex, Biuletyn Izby Domów Maklerskich nr 3/2013 (3).
 • Włodarczyk G., Doradztwo inwestycyjne – czym jest, a czym być powinno?, Biuletyn Izby Domów Maklerskich nr 2/2013 (2).
 • Włodarczyk G., MiFID II i nowe wytyczne ESMA dla funkcji compliance, Biuletyn Izby Domów Maklerskich nr 1/2013 (1).
 • Włodarczyk G., Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance requirements, http://compliancemifid.wordpress.com, 2014.
 • Włodarczyk G., Parametry zarządzania ryzykiem braku zgodności w MiFID, http://compliancemifid.wordpress.com, 2014.
 • Valiante D., MiFID 2.0 Casting New Light on Europe’s Capital Markets, ECMI 2011.
 • Valiante D.,Lannoo K., The MiFID Metamorphosis, CEPS 2010.
 • Valiante D., Assi B., ECMI Research Report No. 6/ February 2011 – MiFID Implementation in the midst of the Financial Crisis – Results of an ECMI Survey, ECMI 2011.
 • Valiante D., The Euro Prisoner’s Dilemma, CEPS 2012.
 • Verstichel A., Avgouleas E., Special Report – The Regulation of Investment Services in Europe under MiFiD : Implementation and Practice, Tottel Publishing 2008.
 • Zaradkiewicz K. (red.), Niedozowolne postanowienia umowne w umowach ubezpieczenia, Numer specjalny 01/2013 Wiadomości Ubezpieczeniowych, PIU 2013
 • Zawadzka P., Fundusz inwestycyjny w systemie instytucji finansowych, Wydawnictwo C.H.Beck 2009.
 • Zdanowicz B., Compliance – Nowa funkcja banków, Wydawnictwo BFG 2005.
 • Żygadło A., Wyłączenie tajemnicy bankowej a prawo do prywatności, Wolters Kluwer 2011.

Back to Top