Manipulacje – Jeśli szukasz przyjaciół, znajdź sobie psa…

Manipulacje – Jeśli szukasz przyjaciół, znajdź sobie psa…

Artykuły, Banking, Compliance/AML, Hot News, MAD/BENCH Brak komentarzy do Manipulacje – Jeśli szukasz przyjaciół, znajdź sobie psa…

Kolejna duża manipulacja wykryta w Stanach – tym razem na kontraktach terminowych na rynku metali. Czterem podmiotom (Deutsche Bank AG i Deutsche Bank Securities Inc, UBS AG i HSBC Securities Inc.) oraz sześciu osobom fizycznym zostały postawione zarzuty w związku z wyżej wspomnianą manipulacją.

Manipulacja polegała przede wszystkim na praktyce tzw. spoofing’u, czyli, posiłkując się definicją legalną Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w kwestiach dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków centralnych państw trzecich, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów powodujących powstanie obowiązku podania informacji do wiadomości publicznej, właściwych organów do celów powiadomień o opóźnieniach, zgody na obrót w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia – składanie dużej liczby zleceń lub dużych zleceń często w odosobnieniu po jednej stronie arkusza zleceń w celu wykonania transakcji po drugiej stronie arkusza zleceń. W momencie dokonania transakcji zlecenia, których w ogóle nie zamierza się wykonać, są usuwane – działanie zazwyczaj znane jako składanie fałszywych zleceń.

Manipulacja (zdaniem CFTC) trwała w latach 2008 – 2014. Ciekawy obraz wyłania się z analizy rozmów telefonicznych i chatów traderów, którzy zostali oskarżeni o manipulację, poniżej najciekawsze fragmenty:

  • “For anyone. Or a spoof?”
  • “So glad I could help…got that up 2 bucks…that does show u how easy it is to manipulate it so[me]times.”
  • “yep … spoofing it up … ahem ahem.”
  • “u want a fr[ien]d … get a dog … ahahahah.”
  • “u gotta be quick with spoofs cause everyone else knows the trick too … except for smaller shops … and a/gos of course.”

Wskazane rozmowy, których było o wiele więcej, pokazują, że bez silnej funkcji compliance, zaangażowanej w system surveillance (sprawdzanie maili, rozmów i chatów osób zaangażowanych w wykonywanie transakcji na instrumentach finansowych i co równie ważne – na rynku SPOT) oraz system trade surveillance (z MAR – przeciwdziałanie manipulacjom i wykorzystaniu informacji poufnych oraz usiłowania tych czynności), takie praktyki będą się powtarzać.

Można wręcz zaryzykować twierdzenie, że w dzisiejszych czasach funkcja compliance, która nie wykonuje (w bankach i domach maklerskich) zadań w ramach wskazanych systemów nie działa w sposób prawidłowy.

Opis: HSBC Securities.

OpisDeutsche Bank AG i Deutsche Bank Securities Inc.

Opis: UBS.

Opis (osoby fizyczne): Andre Florton/ James Vorley i Cedric Chanu/ Krishna Mohan/ Jiongsheng Zhao/ Jitesh Thakkar.

 

 

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top