MAR – Rozporządzenie dot. badań rynku

MAR – Rozporządzenie dot. badań rynku

Banking, Compliance/AML, Hot News, MAD/BENCH Brak komentarzy do MAR – Rozporządzenie dot. badań rynku

Komisja przyjęła kolejne rozporządzenie delegowane, tym razem dotyczące badań rynku. Rozporządzenie uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych służących określeniu właściwych rozwiązań, systemów i procedur obowiązujących uczestników rynku ujawniających informacje w trakcie badań rynku wydane jest na podstawie art. 11 ust. 9 MAR.Rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a stosowane będzie od dnia 3 lipca 2016 r.

Tekst Rozporządzenia: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top