Matryca wzorców niewłaściwych zachowań na rynkach finansowych

Matryca wzorców niewłaściwych zachowań na rynkach finansowych

Compliance/AML, Hot News, MAD/BENCH 2 komentarze do Matryca wzorców niewłaściwych zachowań na rynkach finansowych

Dla wszystkich zainteresowanych zapewnieniem zgodności w instytucjach finansowych, w szczególności osobom zajmującym się trade&communication surveillance,  chcemy polecić zapoznanie się z tzw. Behavioural Cluster Analysis (BCA), która została opracowana przez FMSB (FICC Markets Standards Board).

FMSB opracował BCA, które identyfikuje i dostarcza klasyfikacje głównych grupy niewłaściwych technik, które wielokrotnie stanowiły podstawę uchybień w wielu jurysdykcjach. Warto wskazać, że wzorce te są neutralne pod względem jurysdykcji, występują w wielu klasach aktywów i powtarzają się w dłuższych okresach. FMSB wskazuje  jeden przykład, wzór zachowania stosowany przez kapitana de Berengera w 1814 roku w celu manipulowania ceną długu publicznego w Wielkiej Brytanii nie różnił się od tego, którego użyli w 2005 r. Zafar i Thawani do manipulowania tzw. microcap stock w USA.

BCA identyfikuje podstawowe zachowania, które najczęściej występują w przypadkach niewłaściwego postępowania na rynku. Prawdopodobnie  po raz pierwszy te wzorce zachowań zostały zebrane, przeanalizowane i opublikowane jako punkt odniesienia dla uczestników rynku. BCA opiera się na przeglądzie publicznie dostępnych informacji  o sprawach związanych z niewłaściwym zachowaniem (często manipulacją) na rynkach finansowych głównie z rynków USA oraz Wielkiej  Brytanii.

Celem BCA nie jest analiza merytoryczna poszczególnych przypadków ani przedstawienie poglądu na temat winy osób lub firm, których dotyczą, ani żadnych nałożonych kar. Nie dąży również do zapewnienia prawnych lub regulacyjnych definicji określonych praktyk. Przedstawione są natomiast opisy omawianych zachowań, które mogą być zrozumiane przez uczestników rynku i uwzględnione w systemach i strukturach kontrolnych.

BCA pokazuje kilka ustaleń:

  1. Istnieje ograniczona liczba powtarzających się wzorców zachowań.

Przegląd materiałów źródłowych wskazał, że istnieje około 25 wzorców zachowań przejawiających się w niewłaściwym postępowaniu na rynku, które się powtarzają.

  1. Wzorce zachowań są jurysdykcyjne, geograficzne i pod względem klasy aktywów neutralne.

Wzorce te nie respektują granic państwowych ani jurysdykcyjnych. Są oczywiście międzynarodowe i nie są specyficzne dla poszczególnych klas aktywów.

  1. Zachowania dostosowują się do nowych technologii i struktur rynku.

Technologia jest to cecha rynku, a znane nam niewłaściwe zachowanie zachowania dostosowują się do nowych technologii.

Link do BCA (tutaj)

 

 

 

 

Dodatkowo warto zapoznać się z przykładami niewłaściwych zachowań, które zostały zebrane przez FMSB w opracowaniu – Misconduct Patterns in Financial Markets Selected Case Studies –July 2018 (link tutaj)

 

Autor

2 komentarze

  1. John 23 listopada 2018 at 16:48

    Gdzie można zobaczyć zawartość linku z artykułu, bo podany link nie działa: Misconduct Patterns in Financial Markets Selected Case Studies –July 2018 (link tutaj)

Dodaj komentarz

Back to Top