MiFID II formalnie odroczony

MiFID II formalnie odroczony

Compliance/AML, Hot News, MiFID Brak komentarzy do MiFID II formalnie odroczony

Chociaż fakt, że wejście w życie systemu MiFID II będzie odroczone o rok, nie stanowi zaskoczenia (pisaliśmy o tym np. TUTAJ) to brakowało formalnego i legalnego potwierdzenia odroczenia. Takim potwierdzeniem są Dyrektywa z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych.

Nowa data implementacji to co do zasady 3 stycznia 2018 r.

W Dyrektywie wskazane zostało, że „Aby zagwarantować pewność prawa i w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń rynku, konieczne i uzasadnione jest podjęcie pilnych działań w celu odroczenia rozpoczęcia stosowania całości nowych ram prawnych, w tym wszystkich aktów delegowanych i wykonawczych przyjmowanych na ich podstawie.”.

Dodatkowo zarówno Dyrektywa jak i Rozporządzenie zawierają inne zmiany merytoryczne np. dotyczące „zlecenia pakietowe” czy „transakcji pakietowej”.

Tekst Dyrektywy: TUTAJ.

Tekst Rozporządzenia: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top