Model trzech linii obrony w sektorze bankowym a wymogi organizacyjne funkcji zgodności wedle rozporządzenia 2017/565/UE

Model trzech linii obrony w sektorze bankowym a wymogi organizacyjne funkcji zgodności wedle rozporządzenia 2017/565/UE

Artykuły, Banking, Compliance/AML, Hot News, MiFID Brak komentarzy do Model trzech linii obrony w sektorze bankowym a wymogi organizacyjne funkcji zgodności wedle rozporządzenia 2017/565/UE

Prezentujemy artykuł Dr Łukasza Cichego, z zespołu Ryzyka regulacyjnego i Compliance kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland, specjalnie dla MiFID.PL – „Model trzech linii obrony w sektorze bankowym a wymogi organizacyjne funkcji zgodności wedle rozporządzenia 2017/565/UE”.

Wbrew dość powszechnemu przekonaniu przejście na model trzech linii obrony systemu kontroli wewnętrznej w sektorze bankowym tylko formalnie jest aktem jednorazowym. Faktycznie musi się ono dokonywać za każdym razem, gdy bank implementuje do swoich procesów (zwłaszcza istotnych) kolejne wymogi regulacyjne. System kontroli wewnętrznej obejmuje bowiem nie tylko komórkę audytu wewnętrznego, ale także funkcję kontroli, wpisaną we wszystkie procesy funkcjonujące w banku oraz komórkę do spraw zgodności. Ta ostatnia, zgodnie z Rekomendacją H KNF z 2017 r., pełni w banku podwójną rolę. Po pierwsze, uczestniczy w monitorowaniu pionowym (w ramach funkcji kontroli) mechanizmów kontrolnych zapewniających zgodność procesów funkcjonujących w banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi. Po drugie, niejako w imieniu zarządu, zarządza ryzykiem braku zgodności.” (za Autorem).

Więcej w Sekcji „Artykuły – do pobrania”: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top