Na wesoło, czyli gdyby rynek chleba poddany był rygorom MiFID

Artykuły, Compliance/AML, MiFID Brak komentarzy do Na wesoło, czyli gdyby rynek chleba poddany był rygorom MiFID

Na wesoło, czyli gdyby rynek chleba poddany był rygorom MiFID

Grzegorz Włodarczyk

Starszy ekspert ds. compliance

Niniejszy chleb został przygotowany przez Piekarza na podstawie materiałów uzyskanych od rolników (wymienionych w załączniku) i jest wyrazem jego umiejętności pieczenia chleba na dzień sporządzenia niniejszego chleba.

Piekarz w żaden sposób nie rekomenduje nabycia niniejszego chleba i nie jest w stanie udzielić jakiejkolwiek gwarancji, że chleb jest właściwy dla danego klienta.

Piekarz nie ponosi odpowiedzialności za decyzje żywieniowe związane z niniejszym chlebem, ani za szkody powstałe w wyniku spożycia i używania niniejszego chleba. Piekarz nie gwarantuje, że niniejszy chleb będzie nabywcy smakował, oraz że potrawy, które nabywca zamierza wykonać przy pomocy niniejszego chleba będą smaczne.

Nabywca musi liczyć się z utratą przynajmniej części chleba w czasie (tzw. Wartość chleba  w czasie, gdzie: O – rodzaj chleba/ XYZ – kod określający rodzaj zboża z którego upieczono chleb/ k – kod określający typ i miesiąc przydatności chleba do spożycia/ r- ostatnia cyfra roku przydatności do spożycia/ ccc – oznaczenie kursu wykonania).

Niniejszy chleb może być wykorzystany wyłącznie zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Niniejszy informacja o chlebie nie stanowi oferty nabycia chleba w rozumieniu art. 60 k.c.

Szczegółowe informacje o Piekarzu,  w tym opis ryzyka związanego z chlebem, inne koszty i opłaty znajdują się w prospekcie chlebowym i jego skrócie, dostępnych w siedzibie Piekarza, sklepach spożywczych,  u dystrybutorów, oraz na stronie www.piekarzmifid.pl

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top