Najważniejsze zmiany w corporate governance w bankach wedle nowelizacji ustawy Prawo bankowe

Najważniejsze zmiany w corporate governance w bankach wedle nowelizacji ustawy Prawo bankowe

Artykuły, Banking, Compliance/AML Brak komentarzy do Najważniejsze zmiany w corporate governance w bankach wedle nowelizacji ustawy Prawo bankowe

Prezentujemy artykuł Łukasza Cichego – Pracownika Departamentu Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – Najważniejsze zmiany w corporate governance w bankach wedle nowelizacji ustawy Prawo bankowe.

Ze względu na objętość artykuł dostępny w wersji do pobrania: (link).

Ze wstępu: Od 1 listopada 2015 r., mocą ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym1 , obowiązuje nowelizacja ustawy – Prawo bankowe (dalej: ustawa) implementująca do polskiego porządku prawnego dyrektywę CRD IV2. Niniejsze opracowanie ma za zadanie przybliżyć podstawowe zmiany odnośnie corporate governance w bankach, wynikłe z wejścia w życie owej nowelizacji

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top