Nowe obowiązki depozytariusza – prace UE nad level II do UCITS V

Nowe obowiązki depozytariusza – prace UE nad level II do UCITS V

Hot News, UCITS/ZAFI Brak komentarzy do Nowe obowiązki depozytariusza – prace UE nad level II do UCITS V

Nie została jeszcze wdrożona do polskiego porządku prawnego  dyrektywa nr 2014/91/EU z 27 lipca 2014 r. – tzw. UCITS V  – której termin implementacji minął 18 marca 2016 r.  (o aktualnym przebiegu procesu legislacyjnego informowaliśmy  tutaj (link)  a w UE trwają prace nad uzupełnieniem dyrektywy w formie rozporządzenia wykonawczego (level II) o nowe obowiązki dla depozytariusza.

Link do projektu rozporządzenia z grudnia 2015 r: (tutaj)

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top