Nowe Q&A dot. AIFMD

Nowe Q&A dot. AIFMD

Banking, Compliance/AML, Hot News, UCITS/ZAFI Brak komentarzy do Nowe Q&A dot. AIFMD

ESMA opublikował znowelizowane Q&A dotyczące AIFMD. Nowością w zaktualizowanym dokumencie jest dodanie Sekcji XII mówiącej o korelacji Rozporządzenia 648/2012 (EMIR) i AIFMD.

W szczególności poruszona została kwestia czy w kontekście transakcji na instrumentach pochodnych OTC, które są centralnie rozliczane przez CCP i podlegają raportowaniu na podstawie Rozporządzenia EMIR, ZAFI (zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi) mogą polegać na wycenie dostarczonej przez CCP.

Odpowiedź ESMA w tej materii jest przecząca, jako że zdaniem ESMA to na ZAFI spoczywa obowiązek niezależnej i prawidłowej weryfikacji wartości transakcji na instrumentach pochodnych OTC, nawet jeśli są one centralnie rozliczane przez CCP. Zdaniem ESMA ZAFI może otrzymywać wyceny od CCP, ale mogą one służyć jedynie jako punkt odniesienia przy weryfikacji dokonywanej przez ZAFI.

Tekst znowelizowanych Q&A: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top