Nowe Q&A dot. UCITS

Nowe Q&A dot. UCITS

Banking, Compliance/AML, EMIR, Hot News, UCITS/ZAFI Brak komentarzy do Nowe Q&A dot. UCITS

ESMA opublikował znowelizowane Q&A dotyczące UCITS. Nowością w zaktualizowanym dokumencie jest dodanie Sekcji VI mówiącej o korelacji Rozporządzenia 648/2012 (EMIR) i UCITS.

W szczególności poruszona została kwestia czy w kontekście transakcji na instrumentach pochodnych OTC, które są centralnie rozliczane przez CCP i podlegają raportowaniu na podstawie Rozporządzenia EMIR, spółki zarządzające przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe (UCITS) mogą polegać na wycenie dostarczonej przez CCP.

Odpowiedź ESMA w tej materii jest przecząca, jako że zdaniem ESMA to na spółkach zarządzających przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe (UCITS) spoczywa obowiązek niezależnej i prawidłowej weryfikacji wartości transakcji na instrumentach pochodnych OTC, nawet jeśli są one centralnie rozliczane przez CCP. Zdaniem ESMA spółki zarządzające przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe (UCITS) mogą otrzymywać wyceny od CCP, ale mogą one służyć jedynie jako punkt odniesienia przy weryfikacji dokonywanej przez spółki zarządzające przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe (UCITS) .

Tekst znowelizowanych Q&A: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top