Nowe rozporządzenie wykonawcze dot. UCITS

Nowe rozporządzenie wykonawcze dot. UCITS

Compliance/AML, Hot News, UCITS/ZAFI Brak komentarzy do Nowe rozporządzenie wykonawcze dot. UCITS

W dniu dzisiejszym zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (WE) 2016/1212 z dnia 25 lipca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardowych procedur i formularzy na potrzeby przedkładania informacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE, które ustanawia formularze:

  • Formularz na potrzeby corocznego przedkładania zbiorczych informacji dotyczących wszystkich nałożonych sankcji i środków.

  • Formularz na potrzeby przedstawiania informacji o sankcjach i środkach administracyjnych podanych do publicznej wiadomości.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top