Nowy FX Global Code

Nowy FX Global Code

Artykuły, Banking, Hot News, MAD/BENCH, OTC Brak komentarzy do Nowy FX Global Code

Po dłuższym czasie został opublikowany nowy Nowy FX Global Code – znacząco rozszerzony w stosunku do pierwszego i do update’u z 2016 r. (tekst dostępny: TUTAJ) czyli  Globalny kodeks postępowania dla rynku walutowego (tekst nowego FX Global Code: TUTAJ).

FX Global Code w pierwotnym tekście był tworzony przez BIS (Bank for International Settlements), czyli Bank Rozrachunków Międzynarodowych (więcej o BIS: TUTAJ).

Obecna wersja FX Global Code została przygotowana przez GFXC (The Global Foreign Exchange Committee), czyli nowy komitet, który został powołany w maju 2017 r. (powołany za stroną GFXC “(…)as a forum bringing together central banks and private sector participants“), pracujący dalej pod auspicjami Banku Rozrachunków Międzynarodowych (strona GFXC: TUTAJ).

FX Global Code ma na celu odbudować nieco nadszarpniętą skandalami na rynku FX (LIBOR czy manipulacje walutami, o których więcej pisaliśmy TUTAJ) reputację banków.

FX Global Code składa się z 55 zasad pogrupowanych w następujących rozdziałach:

  1. Etyka.
  2. Nadzór.
  3. Ochrona informacji.
  4. Zarządzanie ryzykiem i compliance.
  5. Potwierdzanie i rozliczanie transakcji fx.
  6. Przykłady.

FX Global Code nie pomija także takich trudnych zagadnień jak AT (handel algorytmiczny) czy ogólniej handel elektroniczny.

Na uchwalenie nowego FX Global Code zwróciła uwagę i przyjęła z zadowoleniem także EBA (komunikat dostępny: TUTAJ), zatem można się spodziewać, że w niedługim czasie także Komisja Nadzoru Finansowego zwróci zapewne swą uwagę na implikacje wynikające z FX Global Code i potraktuje stosowanie go jako najlepsze praktyki rynkowe.

Za to pewnym jest, że na stosowanie FX Global Code będzie zwracał uwagę Narodowy Bank Polski , który w komunikacie (komunikat NBP: TUTAJ) z dnia 25 maja br. wskazał, że po pierwsze:

  1. Europejski System Banków Centralnych z zadowoleniem przyjmuje publikację Globalnego kodeksu postępowania dla rynku walutowego  oraz materiałów dotyczących mechanizmów jego przestrzegania” oraz że po drugie
  2. Banki centralne ESBC są głęboko zaangażowane we wspieranie i promowanie przestrzegania Kodeksu w swoich jurysdykcjach, które razem odgrywają kluczową rolę na globalnym rynku walutowym. W tym celu banki te zobowiązują się do przestrzegania zasad Kodeksu, kiedy działają jako uczestnicy rynku walutowego, oczekując tego samego od swoich stałych kontrahentów na tym rynku.”

 

Wydaje się zatem, że w interesie własnym, swoich klientów oraz innych kontrahentów na rynku także banki w Polsce powinny zaimplementować FX Global Code jako najlepsze praktyki i bądź przyjąć go do stosowania w całości bądź implementować do postanowień wewnętrznych aktów normatywnych.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top