Twórcy

Grzegorz Włodarczyk – Pracownik compliance w jednym z największych banków w Polsce. Praktycznie,  jak i teoretycznie zajmuje się tematyką zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance) oraz kwestiami związanymi z dyrektywą MiFID i bardziej generalnie ustawodawstwem europejskim i amerykańskim z zakresu rynku finansowego (UCITS, CRD, EMIR, FATCA, PRIIPS, ZAFI, SOX, FATCA, Securities Act, FCPA etc.).

Ukończył  studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe z zakresu audytu strategicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat dealera rynku finansowego nadany przez Warszawski Instytut Bankowości oraz Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska. Obecnie jest doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Związany z rynkiem finansowym od 2007 roku (biura prawne i compliance), od roku 2008 współpracownik kancelarii prawnych. Uczestniczył i uczestniczy w pracach grup roboczych przy ZBP, IDM czy SCP. Autor kilkunastu artykułów dotyczących: dyrektywy MiFID, funkcji compliance, konfliktu interesów, market abuse, zarządzania ryzykiem braku zgodności. Członek m.in. Stowarzyszenia Compliance Polska, International Law Association – Polish Branch. Twórca bloga Compliance&MiFID i współtwórca strony MIFID.PL. Wyróżniony podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Compliance nagrodą, której celem jest wyróżnienie osób ze środowiska compliance, które wspierając działanie i rozwój compliance w Polsce, wskazują najwyższe standardy w branży.

Członek Zarządu Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych.

—————————————————————————————-

wmWłodzimierz Marat – ukończył  studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe z zakresu prawa rynku kapitałowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat dealera rynku finansowego nadany przez Warszawski Instytut Bankowości oraz Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska. Obecnie jest doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Zawodowo związany z rynkiem finansowym od 2008 r. Początkowo zajmował się bieżącą obsługą prawną, kontrolą wewnętrzną oraz compliance w domu maklerskim. Następnie związał się z sektorem bankowym,  gdzie zajmował się aspektami prawno-dokumentacyjnymi w obszarze skarbu i rynków finansowych, a następnie odpowiedzialny za obsługę prawną banku w zakresie działalności  biura maklerskiego,  detalicznych produktów inwestycyjnych, obszaru skarbu, usług powierniczych i  banku depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych.

Back to Top