Orzecznictwo

Przedstawiamy najważniejsze orzeczenia sądów dotyczące raportów i informacji poufnych. W miarę możliwości lista będzie uzupełniana.

Orzecznictwo  dotyczące raportów bieżących

-Wyrok NSA z 9 kwietnia 2013 r. – GSK/12

– Wyrok NSA z 4 marca 2014 r.  – GSK 2065/12

– Wyrok NSA z 15 stycznia 2014 r. – II GSK 834/12

Orzecznictwo  dotyczące raportów okresowych

– Wyrok WSA w Warszawie z 7 września 2012 r. – VI SA/Wa 714/12

Orzecznictwo  dotyczące informacji poufnych

– Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) z dnia 13 grudnia 2009 r. C-45/08

– Wyrok TSUE z 11 marca 2015 r. C-628/13

– Wyrok TSUE z 28 czerwca 2012 r. C-19/11

– Wyrok NSA z 19 lutego 2013 r. – II GSK 2226/11

– Wyrok WSA w Warszawie z 13 kwietnia 2013 r. w Warszawie – VI SA/Wa 2431/10

– Wyrok NSA z 6 maja 2014 r. – II GSK 489/13

– Wyrok NSA z 18 stycznia 2012 r. – II GSK 1926/11

Orzecznictwo  dotyczące terminów wykonywania obowiązków informacyjnych

– Wyrok NSA z 1 lipca 2014 r. – II GSK 656/13

– Wyrok NSA z 4 marca 2015 r. – II GSK 200/14

– Wyrok NSA z 14 listopada 2012 r. – VI SA/Wa 1013/12

– Wyrok NSA z 19 lutego 2013 r. – II GSK 226/11

– Wyrok WSA z 30 czerwca 2010 r. – VI SA/Wa 2181/09

– Wyrok NSA z 23 września 2014 r. – II GSK 1091/13

– Wyrok NSA z 5 lipca 2011 r. – II GSK 710/10

Back to Top