Oświadczenie nadzorców – stosowanie Variation Margin dla transakcji FX Forward pod EMIR

Oświadczenie nadzorców – stosowanie Variation Margin dla transakcji FX Forward pod EMIR

EMIR, Hot News, OTC Brak komentarzy do Oświadczenie nadzorców – stosowanie Variation Margin dla transakcji FX Forward pod EMIR

W dniu 24 listopada 2017 r.  połączony komitet Europejskich Organów Nadzoru (European Supervisory Authorities) tj. ESMA, EBA, EIOPA wydał oświadczenie dotyczące wymiany zabezpieczeń (variation margin) dla transakcji FX Forward zgodnie z rozporządzeniem EMIR.

Europejskie urzędy nadzoru potwierdzają, że niektórzy kontrahenci stoją przed wyzwaniami związanymi z wymianą VM w odniesieniu do fizycznie rozliczanych transakcji FX Forward od dnia 3 stycznia 2018 r.  ESA stwierdziła, że w innych jurysdykcjach poza UE (np. USA, Australia, Singapur) wdrożenie wymogów w zakresie wymiany zabezpieczeń jest ograniczone i nie dotyczy transakcji FX Forward.

W rezultacie, ESA przeprowadzają obecnie przegląd regulacyjnych standardów technicznych (RTS) w zakresie technik ograniczania ryzyka w odniesieniu do pozagiełdowych (OTC) instrumentów pochodnych, nie rozliczanych w CCP i opracowują  projekt zmian RTS, które dostosują traktowanie VM dla FX Forward do regulacji mających zastosowanie w innych kluczowych jurysdykcjach.

ESA oczekują na zakończenie przeglądu i przedłożenie projektu poprawek Komisji Europejskiej do dnia 24 grudnia 2017 r.

Problem jednak jest taki, że obowiązek wymiany zabezpieczeń VM dla transakcji FX Forward wchodzi w życie 3.01.2018 r.

Link do komunikatu ESA  (tutaj)

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top