Porozumienie UOKiK i KNF w sprawie „tajemniczego klienta”

Porozumienie UOKiK i KNF w sprawie „tajemniczego klienta”

Banking, Compliance/AML, Hot News Brak komentarzy do Porozumienie UOKiK i KNF w sprawie „tajemniczego klienta”

Prezes UOKiK i Przewodniczący KNF podpisali dziś aneks do porozumienia między tymi instytucjami z 2007 roku rozszerzający współpracę między obiema instytucjami o działania Prezesa UOKiK wynikające z nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przede wszystkim w kontekście tzw. “mystery shopper’a” czyli “tajemniczego klienta”.

Porozumienie zakłada ściślejszą współpracę w przypadku “prowadzenia przez Prezesa UOKiK postępowania wyjaśniającego lub w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, których przedmiotem będzie ocena praktyk przedsiębiorców objętych nadzorem KNF związanych z proponowaniem konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom konsumentów lub są proponowane w sposób nieadekwatny do ich charakteru.”

Dodatkowo “KNF będzie mogła brać udział w przygotowaniu czynności kontrolnych w szczególności poprzez przekazywanie Prezesowi UOKiK informacji uzasadniających stosowanie przez przedsiębiorcę praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz uzasadniających zastosowanie czynności kontrolnych. Porozumienie zakłada również współpracę przy opracowaniu planu i scenariuszy kontroli.”

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top