Praca w UKNF – DRK

Praca w UKNF – DRK

Banking, Compliance/AML, Hot News, MAD/BENCH, MiFID, Wydarzenia Brak komentarzy do Praca w UKNF – DRK

Zachęcamy do aplikowania na stanowisko Głównego Specjalisty – Eksperta w w Wydziale Regulacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego.

Szczegóły rekrutacji poniżej, od siebie dodamy, że jest to na pewno stanowisko wymagające ale pozwalające na zdobycie unikalnej, niespotykanej poza UKNF, wiedzy. Także polecamy i zachęcamy!

Link do ogłoszenia: TUTAJ.

Główne obowiązki:

 • udział w pracach regulacyjnych oraz pracach związanych z tworzeniem międzynarodowych standardów nadzoru finansowego na poziomie krajowym, UE oraz międzynarodowym dotyczących:
  (a) firm inwestycyjnych i systemów obrotu lub
  (b) infrastruktury rynku kapitałowego (instytucje rozliczeniowe i rozrachunkowe, centralne depozyty, CCP),
 • sporządzanie analiz obowiązujących i planowanych przepisów krajowych i wspólnotowych oraz standardów międzynarodowych dotyczących firm inwestycyjnych i systemów obrotu lub infrastruktury rynku kapitałowego,
 • opracowywanie odpowiedzi na zapytania uczestników rynku dotyczące stosowania obowiązujących przepisów dotyczących funkcjonowania firm inwestycyjnych i systemów lub infrastruktury rynku kapitałowego,
 • udział w pracach grup roboczych i komitetów organizacji międzynarodowych oraz europejskich organów nadzoru w zakresie prac dotyczących firm inwestycyjnych i systemów obrotu lub infrastruktury rynku kapitałowego.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe, magisterskie, preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse i bankowość,
 • znajomość zasad funkcjonowania oraz regulacji prawa rynku kapitałowego w Polsce,
 • znajomość przepisów prawa krajowego oraz UE w zakresie:
  a)    działalności firm inwestycyjnych i systemów obrotu (w tym MIFID, MAR, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi) lub
  b)    funkcjonowania podmiotów infrastruktury rozliczeniowo-rozrachunkowej (m.in. EMIR, CSDR, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi),
 • minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe związane z rynkiem finansowym,
 • co najmniej bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • bardzo dobre zdolności analityczne,
 • zdolność do szybkiego uczenia się i chęć rozwoju,
 • samodzielność, zaangażowanie w pracę,
 • umiejętność efektywnej pracy w obliczu krótkich terminów realizacji,
 • umiejętność pracy w zespole i skutecznej komunikacji,
 • gotowość do zagranicznych podróży służbowych i pracy w międzynarodowych zespołach.

Wymagania pożądane:

 • praktyczne doświadczenie w stosowaniu wyżej wymienionych przepisów prawa krajowego oraz UE w zakresie (a) oraz (b),
 • znajomość Dyrektywy CRD oraz Rozporządzenia CRR,
 • znajomość funkcjonowania innych sektorów rynku finansowego w Polsce i Unii Europejskiej,
 • znajomość zasad funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej i procesów legislacyjnych w UE,
 • doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub na stanowisku Inspektora Nadzoru bądź prawnika w instytucji finansowej lub kancelarii prawnej,
 • ukończenie aplikacji legislacyjnej.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@knf.gov.plz dopiskiem w tytule maila: ##DRK/06/2017##

Prosimy o podanie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top