Prezes NBP przegrywa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Prezes NBP przegrywa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Banking, Compliance/AML, Hot News Brak komentarzy do Prezes NBP przegrywa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

We wtorek 26 stycznia 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wygrał sprawę z Prezesem Narodowego Banku Polskiego w sądzie sprawę o dostęp do informacji publiczne.

Skarga dotyczyła nie udostępnienia przez Prezesa NBP wykazu osób, które uzyskały pozytywną lub negatywną opinię Prezesa NBP do pełnienia funkcji prezesa w bankach komercyjnych w latach 1989-1997. W odpowiedzi na skargę Rzecznika Prezes NBP wskazywał, że  w tym przypadku nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o informacji publicznej, gdyż żeby takie dane można było udostępniać potrzebna byłaby zgoda kierownika zakładowego archiwum. Prezes NBP argumentował także, że w opisanej sprawie znajdzie zastosowanie także ustawa o ochronie danych osobowych, prawo o Narodowym Zasobie Archiwalnym oraz, że wnioskodawca nie wskazał celu w jakim domagał się przedstawienia wskazanych danych. Sąd nie podzielił stanowiska Prezesa NBP i przychylił się do stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skarga RPO: (link).

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top