Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obligacjach

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obligacjach

Banking, Hot News, MiFID Brak komentarzy do Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obligacjach

W dniu 22 czerwca 2017 r. Prezydent podpisał nowelizację Ustawy o obligacjach.

O uchwaleniu Ustawy przez Sejm pisaliśmy: TUTAJ.

Celem uchwalonej nowelizacji jest umożliwienie zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji emisji obligacji podporządkowanych, posiadających cechy jakościowe określone Solvency II (Wypłacalność II), czyli rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top