Projekt Rekomendacji dot. procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej

Projekt Rekomendacji dot. procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej

Compliance/AML, Hot News, Ubezpieczenia Brak komentarzy do Projekt Rekomendacji dot. procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej

W dniu 25 stycznia 2016 r. KNF przekazała do publicznych konsultacji projekt Rekomendacji dotyczących procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów.

Projekt Rekomendacji: (link).

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top