Projekt Rozporządzenia delegowanego na potrzeby art. 16 MAR

Projekt Rozporządzenia delegowanego na potrzeby art. 16 MAR

Hot News, MAD/BENCH Brak komentarzy do Projekt Rozporządzenia delegowanego na potrzeby art. 16 MAR

Dostępny jest projekt Rozporządzenia delegowanego (level II) na potrzeby art. 16 Market Abuse Regulation.  Link (tutaj)

Rozporządzenie określa właściwe rozwiązania, systemy i procedury dla operatorów rynku i firm inwestycyjnych prowadzących system  obrotu oraz osób zawodowo zajmujących się pośredniczeniem w zawieraniu transkacji lub wykonywaniu zleceń w celu zapobiegana, wykrywania i monitorowania nadużyć na rynku finansowym.

Rozporządzenie będzie obowiązywało od 3 lipca 2016 r.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top