Przypomnienie treści stanowiska KNF do emitentów w sprawie publikacji informacji poufnych

Przypomnienie treści stanowiska KNF do emitentów w sprawie publikacji informacji poufnych

Banking, Compliance/AML, Hot News, MAD/BENCH Brak komentarzy do Przypomnienie treści stanowiska KNF do emitentów w sprawie publikacji informacji poufnych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przypomniał o treści stanowiska z dnia 26 lutego 2013 r. skierowanego do emitentów.

Cytując UKNF: “W stanowisku wskazano przykłady zdarzeń, które należy poddać szczególnej analizie pod kątem oceny, czy stanowią one informację poufną. Stanowisko, nie posiadając charakteru prawotwórczego, poprzez wskazanie przykładowych zdarzeń, miało ułatwić dokonanie takiej analizy osobom odpowiedzialnym za politykę informacyjną emitentów. Lista zdarzeń podlegających ocenie w zakresie kryteriów informacji poufnej stanowiła sygnał skierowany do spółek publicznych, jednakże to po stronie zarządów spółek publicznych leży konieczność dokonania tej oceny. 

Jako przykład takich zdarzeń została wymieniona konieczność dokonania odpisów lub ujęcia straty z tytułu utraty wartości aktywów. W przedmiotowym stanowisku podkreślono, iż pomimo tego, że informacja o zaistniałej różnicy w wartości aktywów znajdzie swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu okresowym, to uczestnicy rynku kapitałowego powinni zostać niezwłocznie poinformowani o konieczności dokonania odpisu (pod warunkiem, że spełnione są kryteria informacji poufnej) jeszcze przed terminem przekazania raportu okresowego do publicznej wiadomości.”

Pełna treść przypomnienia (i źródło cytatu): TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top