Publikacja Rozporządzenia Delegowanego 2016/822

Publikacja Rozporządzenia Delegowanego 2016/822

Compliance/AML, EMIR, Hot News Brak komentarzy do Publikacja Rozporządzenia Delegowanego 2016/822

W dniu dzisiejszym zostało opublikowane Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/822 z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 153/2013 w odniesieniu do horyzontów czasowych okresu likwidacji, które należy uwzględniać w odniesieniu do różnych klas instrumentów finansowych. Rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie. 

Tekst Rozporządzenia: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top