Rada Ministrów przyjęła ustawę o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Rada Ministrów przyjęła ustawę o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Banking, Compliance/AML, Hot News Brak komentarzy do Rada Ministrów przyjęła ustawę o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Rada Ministrów przyjęła ustawę o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

Ustawa ta to bardzo ważny krok w dalszym uszczelnianiu prawa ochrony konkurencji.

Projekt implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objętego przepisami prawa krajowego (Dz. Urz. UE L 349/1 z 5.12.2014).

Jak wyjaśnia Prezes UOKiK: “Każdy, kogo dotknęła praktyka ograniczającą konkurencję, będzie miał prawo do rekompensaty za poniesioną szkodę. Ustawa wprowadza regulacje ułatwiające dochodzenie odszkodowania, takie jak domniemanie winy sprawcy naruszenia oraz domniemanie wyrządzenia szkody przez naruszenie prawa konkurencji.”

Zwraca uwagę sformułowanie “każdy”, jako że najprawdopodobniej w przypadku np. domów maklerskich czy banków chodzić może niekoniecznie tylko i wyłącznie o klienta takich podmiotów, ale także o każdą osobę co do zasady poszkodowaną przez np. porozumienie o charakterze kartelu.

  • Cały proces legislacyjny wraz z Projektem ustawy: TUTAJ.
  • Komunikat UOKIK: TUTAJ.

Przy tej okazji warto przypomnieć bogatą w wyjaśnienia  i publikacje stronę UOKiK w zakresie naruszeń prawa konkurencji np. w kontekście karteli etc.:

  • Q&A UOKIK w zakresie niedozwolonych porozumień: TUTAJ.
  • Publikacja UOKiK S. Jóźwiak, Wymiana informacji między konkurentami jako praktyka ograniczająca konkurencję – Kierunki rozwoju analizy prawno-ekonomicznej, Warszawa 2011. – TUTAJ.
  • Leniency (program łagodzenia kar), w tym także Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie programu łagodzenia kar: TUTAJ.

 

 

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top