Rada przyjęła Rozporządzenie w sprawie benchmarków

Rada przyjęła Rozporządzenie w sprawie benchmarków

Hot News, MAD/BENCH Brak komentarzy do Rada przyjęła Rozporządzenie w sprawie benchmarków

W dniu 17 maja 2016 r. Rada przyjęła ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014

Link do Rozporządzenia: (tutaj)

Link do komunikatu: (tutaj)

Obecnie oczekujemy publikacji Dzienniku Urzędowym UE (OJ)

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top