Rekomendacja C dotycząca zarządzania ryzykiem koncentracji

Rekomendacja C dotycząca zarządzania ryzykiem koncentracji

Banking, Compliance/AML, Hot News Brak komentarzy do Rekomendacja C dotycząca zarządzania ryzykiem koncentracji

Komisja jednogłośnie przyjęła skierowaną do banków nowelizację Rekomendacji C dotyczącej zarządzania ryzykiem koncentracji.

“Rekomendacja C dotycząca zarządzania ryzykiem koncentracji zaangażowań została opracowana 2002 r. w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego. W związku z rozwojem sytuacji w sektorze bankowym, nabyciem nowych doświadczeń zarówno przez banki, jak i nadzór finansowy oraz rozwojem regulacji europejskich na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, Rekomendacja C wymagała nowelizacji zakładającej aktualizację i wzbogacenie jej treści o nowe obszary oraz zmiany tytułu: Rekomendacja C dotycząca zarządzania ryzykiem koncentracji.

Rekomendacja C w nowym brzmieniu stanowi uzupełnienie i rozwinięcie zagadnień z zakresu zarządzania ryzykiem koncentracji w bankach, które zostały jedynie częściowo uregulowane w obowiązujących przepisach.

Rekomendacja C dotycząca zarządzania ryzykiem koncentracji obejmuje następujące obszary:

  • obowiązki zarządu i rady nadzorczej,
  • zasady identyfikacji, pomiaru lub szacowania ryzyka koncentracji i narzędzia wspierające proces zarządzania ryzykiem koncentracji,
  • zasady przeciwdziałania ryzyku koncentracji i ograniczania ryzyka koncentracji,
  • monitorowanie i raportowanie w zakresie ryzyka koncentracji,
  • system kontroli wewnętrznej,
  • zarządzanie ryzykiem wynikającym z interakcji pomiędzy koncentracjami w ramach tego samego oraz różnych rodzajów ryzyka.

Projekt nowelizacji Rekomendacji C był przedmiotem publicznych konsultacji.

KNF oczekuje, że nowa Rekomendacja C zostanie wprowadzona do dnia 1 stycznia 2017 r.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top