Rozporządzenia MF w sprawie polityki wynagrodzeń TFI oraz ASI

Rozporządzenia MF w sprawie polityki wynagrodzeń TFI oraz ASI

Hot News, UCITS/ZAFI Brak komentarzy do Rozporządzenia MF w sprawie polityki wynagrodzeń TFI oraz ASI

Minister Finansów opublikował:

a) rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 2016, poz. 1487).

Rozporządzenie dostępne jest pod tym linkiem

b) rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń zarządzającego ASI (Dz. U. 2016, poz. 1475)

Rozporządzenie dostępne jest pod tym linkiem

Rozporządzenia stanowią novum w zakresie regulacji działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych. Nie były one poprzedzone dotychczasowymi regulacjami i nie zastępują żadnego obowiązującego rozporządzenia. Zauważenia jednak wymaga, iż założeniem przyświecającym ustawodawcy było zachowanie, co do zasady, zgodności projektowanych rozwiązań z Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie prawidłowej polityki wynagrodzeń na mocy dyrektywy w sprawie ZAFI oraz projektowanych przez EUNGiPW wytycznych w tym zakresie dla funduszy UCITS.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top