Rozporządzenie “benchmarkowe” opublikowane

Rozporządzenie “benchmarkowe” opublikowane

Compliance/AML, Hot News, MAD/BENCH Brak komentarzy do Rozporządzenie “benchmarkowe” opublikowane

W dniu 29 czerwca 2016 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.

Rozporządzenie weszło w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, czyli 30 czerwca 2016 r. Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.

Tekst Rozporządzenia: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top