Rozporządzenie SFTR wchodzi w życie 12 stycznia 2016 r.

Rozporządzenie SFTR wchodzi w życie 12 stycznia 2016 r.

Hot News, OTC, SFTR Brak komentarzy do Rozporządzenie SFTR wchodzi w życie 12 stycznia 2016 r.

23 grudnia 2015 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE Rozporządzenie 2015/2365 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgłaszania transakcji finansowania papierów wartościowych oraz przejrzystości tych transakcji (Regulation on reporting and transparency of securities financing transactions tzw. SFTR) 

Link do rozporządzenia SFTR: (tutaj)

Finalny projekt Rozporządzenia SFTR był już omawiany na mifid.pl (link tutaj)

Rozporządzenie wchodzi w życie po 20 dniach od publikacji tj .12 stycznia 2016 r. W związku z tym już teraz wiadomo kiedy wejdą w życie poszczególne obowiązki:

Data
13 lipca 2016Obowiązki dotyczące “reuse” instrumentów finansowych otrzymanych jako zabezpieczenie
13 stycznia 2017Obowiązki dotyczące ujawnień przez UCITS i AIFs
13 stycznia 2017Obowiązki dotyczące okresowego raportowania przez UCITS and AIFMs o używaniu przez nich transakcji SFT
13 stycznia 2017ESMA  powinna opubIikować Implementing Technical Standard dotyczący szczegółowych danych, formatu i częstotliwości raportowania transakcji SFT.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top