Rozporządzenie uzupełniające dot. EMIR

Rozporządzenie uzupełniające dot. EMIR

Banking, EMIR, Hot News Brak komentarzy do Rozporządzenie uzupełniające dot. EMIR

W dniu dzisiejszym zostało opublikowane Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/1178 z dnia 10 czerwca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 [EMIR] w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania.

Rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Tekst Rozporządzenia: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top