Rozporządzenie w sprawie obrotu przez BFG wierzytelnościami od SKOK’ów

Rozporządzenie w sprawie obrotu przez BFG wierzytelnościami od SKOK’ów

Banking, Compliance/AML, Hot News Brak komentarzy do Rozporządzenie w sprawie obrotu przez BFG wierzytelnościami od SKOK’ów

Do konsultacji trafił projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności

Rozporządzenie stanowi realizację delegacji zawartej w art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
Z uzasadnienia: “Swoim zakresem obejmować będzie jedynie spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowych. Wynika to z faktu zmiany zakresu obowiązków Funduszu wobec banków i kas określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (art. 5 ust 1 i 5 ust. 2 ww. ustawy) w stosunku do poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866, z późn. zm.) – zrezygnowano z instrumentu nabywania wierzytelności banków, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności.”
Status: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top